Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy zamówienia  – dostawa opraw oświetleniowych w budynku przy  ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu,  wg zakresu określonego w załączonym zaproszeniu. Jeżeli są Państwo zainteresowani...

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy zamówienia  – wykonanie robót budowlanych i  instalacyjnych w budynku przy  ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu – budowa systemu sygnalizacji pożarowego,  wg zakresu określonego w...

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy zamówienia  – wykonanie robót budowlanych i  instalacyjnych w budynku przy  ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu – dostawa i montaż dźwigu platformowego zewnętrznego,  wg zakresu...

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy zamówienia  – wykonanie robót instalacyjnych w budynku przy   ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu – urządzenia klimatyzacyjne, wg zakresu określonego w załączonym zaproszeniu. Jeżeli są...

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy zamówienia  – wykonanie robót instalacyjnych (sieć komputerowa i teletechniczna) w budynku przy  ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu, wg zakresu określonego w załączonym zaproszeniu. Jeżeli są...

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy zamówienia  – wykonanie robót instalacyjnych (sieć elektryczna) w budynku przy  ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu, wg zakresu określonego w załączonym zaproszeniu. Jeżeli są Państwo zainteresowani...

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy zamówienia  – wykonanie, dostawa i montaż mebli do sądowych sal rozpraw i pomieszczeń biurowych w budynku przy  ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu, wg zakresu określonego w załączonym zaproszeniu. Jeżeli są...

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy robót budowlanych – adaptacja i remont powierzchni biurowych o powierzchni 2000 m2 w budynku przy ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu, wg zakresu określonego w załączonym zaproszeniu i przedmiarze...

czytaj dalej