Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” złożonych w ramach II edycji naboru, po przeprowadzeniu procedury odwoławczej. Kandydaci, których formularze otrzymały ocenę pozytywną zostali zakwalifikowani do II etapu naboru – rozmów z doradcą zawodowym.

Poznaj szczegóły: tutaj

Skip to content