Pożyczki dla firm

Lokalny Fundusz Pożyczkowy funkcjonuje w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. od 1998 r. Wypełniając swoją misję, do której został powołany, poprzez udzielane pożyczki wspiera rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród nich znajdują się również te podmioty, które ze względu na krótką historię kredytową lub jej brak mają trudności w dostępie do finansowania zewnętrznego na rynku komercyjnym.

 

Aktualnie ARL S.A. udziela pożyczek z przeznaczeniem na następujące cele:

Specjalna pożyczka roczna

Pożyczka dla starterów

Pożyczka dla firm

Pożyczka płynnościowa

Skip to content