22 lutego 2022 r. podpisano Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi.

Pożyczka Płynnościowa POIR o wartości 40 000 000,00 zł, to pożyczka udzielana przedsiębiorcom z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.

Informacje dotyczące projektu dostępne są tutaj

Skip to content