Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynku biurowego Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. zlokalizowanego przy ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu wraz z przebudową wejść, dobudową windy, wymianą instalacji c.o. i wykonaniem instalacji wentylacyjnej oraz zaleceń ppoż.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określonej w Specyfikacji Warunków Zamówienia z podziałem na branże oraz uzyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji ostatecznych decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz, w tym decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją w zakresie w/w zadania.

Oferty można składać tylko w formie elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności w odpowiedzi na ogłoszenie nr 2024-56127-185771.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185771

Pod powyższym linkiem znajdzie Państwo Specyfikację Warunków Zamówienia oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami niezbędnymi do przygotowania oferty.

Termin zgłaszania ofert upływa 25.03.2024 r. godz. 10.00.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i wzięcia udziału w konkursie.

Skip to content