W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej w ramach II edycji naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” nr RPSL.07.03.03-24-05CH/19, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje listy rankingowe.

Skip to content