O nas

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. rozpoczęła działalność statutową w styczniu 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla potrzeb Zagłębiowskiego Segmentu Lokalnego.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071567.  Działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu i innych przepisów wykonawczych, związanych z działalnością spółek prawa handlowego.

Akcjonariuszami Spółki jest 13 podmiotów, w tym zagłębiowskie gminy: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Jaworzno, Powiat Będziński, oraz instytucje samorządu gospodarczego i społecznego,
a także spółki prawa handlowego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.355.500 zł.

 
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. rozpoczęła właśnie swój 23 rok działalności, realizując nadrzędną misję, jaką jest partnerskie wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych i finansowych, celem podniesienia ich konkurencyjności oraz udzielania pomocy  w funkcjonowaniu na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.

Główne obszary działalności ARL S.A. dotyczą podejmowania działań związanych z rozwojem lokalnym.
W szczególności są to:

 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
 • podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój regionalny,
 • kształtowanie warunków do tworzenia i pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego mikro, małych
  i średnich przedsiębiorstw,
 • udzielanie pożyczek i kredytowych,
 • ułatwianie dostępu do nowoczesnych metod zarządzania,
 • pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów oraz konferencji
 • prowadzenie bezpłatnych usług informacyjno – doradczych dla sektora MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • udostępnianie powierzchni komercyjnych, biurowych i wykładowych dla firm.

 

Głównymi narzędziami w tych działaniach są: fundusze pożyczkowe; Ośrodek Szkoleń, Promocji Zatrudnienia i Doradztwa Zawodowego; posiadane nieruchomości na wynajem oraz Sosnowiecki Park Naukowo Technologiczny.

Jednym z podstawowych narzędzi działalności ARL S.A. jest Lokalny Fundusz Pożyczkowy, który dzięki nowym produktom w postaci pożyczek krótkoterminowych czy pożyczek dla stałych klientów, jest bardziej konkurencyjny wobec kredytów bankowych oraz podobnych produktów w regionie.

Ośrodek Szkoleń, Promocji Zatrudnienia i Doradztwa Zawodowego może poszczycić się bogatą bazą doświadczonych wykładowców i wciąż rozwijaną współpracą nie tylko
z urzędami pracy, ale też z innymi podmiotami w branży. ARL S.A. jest wpisana do Centralnego Rejestru Instytucji Szkolących i Doradczych, prowadzonego przez Komisję Europejską w Brukseli pod numerem POL – 100302. Od 2017 r. ARL S.A. jest również wpisana do Bazy Usług Rozwojowych, dzięki czemu może oferować szkolenia dofinansowywane ze środków UE.

ARL S.A. posiada w Sosnowcu nieruchomości na wynajem: własne – budynek biurowy przy ul. Teatralnej 9 oraz budynek supermarketu – ul. Teatralna 11 oraz powierzone w drodze umowy koncesyjnej (aktualnie do 30.06.2020 r.), będące własnością Miasta Sosnowiec, zlokalizowane w dzielnicy Niwka przy ul. Wojska Polskiego 8 i 8a, budynki Sosnowieckiego Parku Naukowo Technologicznego.

W Sosnowieckim Parku Naukowo Technologicznym najważniejszą działalnością prowadzoną w roku 2018 była realizacja szeregu projektów aktywizujących zawodowo, wspomagających powstawanie i rozwój firm oraz transferujących pomoc na szkolenia dla właścicieli i pracowników firm. SPNT oferuje też powierzchnie na wynajem oraz cały szereg innych usług.