O nas

,Akcjonariuszami Spółki jest 12 podmiotów, w tym zagłębiowskie gminy: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Jaworzno, Powiat Będziński, oraz instytucje samorządu gospodarczego i społecznego, a także spółki prawa handlowego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.355.500 zł.

 
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. rozpoczęła właśnie swój 28 rok działalności, realizując nadrzędną misję, jaką jest partnerskie wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych i finansowych, celem podniesienia ich konkurencyjności oraz udzielania pomocy  w funkcjonowaniu na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.

Główne obszary działalności ARL S.A. dotyczą podejmowania działań związanych z rozwojem lokalnym.
W szczególności są to:

  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
  • podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój regionalny,
  • kształtowanie warunków do tworzenia i pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • udzielanie pożyczek i kredytowych,
  • ułatwianie dostępu do nowoczesnych metod zarządzania,
  • pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów oraz konferencji
  • prowadzenie bezpłatnych usług informacyjno – doradczych dla sektora MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
  • udostępnianie powierzchni komercyjnych, biurowych i wykładowych dla firm.

 

Głównymi narzędziami w tych działaniach są: fundusze pożyczkowe; projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych; posiadane nieruchomości na wynajem oraz Sosnowiecki Park Naukowo Technologiczny.

Jednym z podstawowych narzędzi działalności ARL S.A. jest Lokalny Fundusz Pożyczkowy, który dzięki nowym produktom w postaci pożyczek krótkoterminowych czy pożyczek dla stałych klientów, jest bardziej konkurencyjny wobec kredytów bankowych oraz podobnych produktów w regionie.

Dział projektowo – szkoleniowy , który wspiera rozwój przedsiębiorczości prowadząc szereg działań m.in. doradczych, szkoleniowych i edukacyjnych. chcąc osiągnąć na tym polu najlepsze efekty współdziałamy z doświadczonymi przedstawicielami, w tym uczelniami wyższymi i technicznymi oraz firmami prywatnymi. Realizujemy liczne projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym środków unijnych .

z urzędami pracy, ale też z innymi podmiotami w branży. ARL S.A. jest wpisana do Centralnego Rejestru Instytucji Szkolących i Doradczych, prowadzonego przez Komisję Europejską w Brukseli pod numerem POL – 100302. Od 2017 r. ARL S.A. jest również wpisana do Bazy Usług Rozwojowych, dzięki czemu może oferować szkolenia dofinansowywane ze środków UE.

ARL S.A. posiada w Sosnowcu nieruchomości na wynajem: własne – budynek biurowy przy ul. Teatralnej 9 oraz budynek supermarketu – ul. Teatralna 11 oraz powierzone w drodze umowy dzierżawy (aktualnie do 31.12.2031 r.), będące własnością Miasta Sosnowiec, zlokalizowane w dzielnicy Niwka przy ul. Wojska Polskiego 8 i 8a, budynki Sosnowieckiego Parku Naukowo Technologicznego.

W Sosnowieckim Parku Naukowo Technologicznym najważniejszą działalnością jest realizacja szeregu projektów aktywizujących zawodowo, wspomagających powstawanie i rozwój firm oraz transferujących pomoc na szkolenia dla właścicieli i pracowników firm. SPNT oferuje też powierzchnie na wynajem oraz cały szereg innych usług.

Skip to content