W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków związanych z oceną merytoryczną biznesplanów złożonych przez Uczestników/Uczestniczki wyłonionych w ramach naboru do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Lista rankingowa

Skip to content