Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje aktualizację listy rankingowej do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”.