Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy zamówienia  – dostawa opraw oświetleniowych w budynku przy  ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu,  wg zakresu określonego w załączonym zaproszeniu. Jeżeli są Państwo zainteresowani...

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy zamówienia  – wykonanie robót budowlanych i  instalacyjnych w budynku przy  ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu – budowa systemu sygnalizacji pożarowego,  wg zakresu określonego w...

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy zamówienia  – wykonanie robót budowlanych i  instalacyjnych w budynku przy  ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu – dostawa i montaż dźwigu platformowego zewnętrznego,  wg zakresu...