Ogłoszenie konkursu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu

Agencja Rozwoju Lokalnego SA zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą „opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych w ramach termomodernizacji budynku...
Skip to content