Zaproszenie do składania ofert

Aktualizacja 05.07.2021 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji – koncepcji architektonicznej dla realizacji projektu rozbudowy obiektów w Sosnowcu przy ul. Teatralnej. Zawartość i forma dokumentacji...

Remont pomieszczeń biurowych

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy robót budowlanych – remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu, wg zakresu określonego w załączonym przedmiarze robót. Przedmiar dotyczy remontu jednego piętra,...

Ogłoszenie o naborze najemców do SPNT

Ogłoszenie o naborze najemców do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu ogłasza nabór najemców do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 8. Szczegółowe informacje...

Informacje dla akcjonariuszy

 INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 398 k.s.h. w zw. z art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki,...