Agencja Rozwoju Lokalnego S.A, zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej oceniającego merytorycznie formularze rekrutacyjne oraz członka Komisji Oceny Wniosków oceniającego biznesplany, wnioski o wsparcie pomostowe podstawowe oraz przedłużone w projekcie „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”.

Załączniki do pobrania:

Skip to content