Biura znajdują się w wielokondygnacyjnym budynku usługowym o powierzchni użytkowym 4 630,84 m2, podzielonej na 26 modułów. Jest wyposażony w pełną wentylację mechaniczną i klimatyzację oraz podstawowe media, instalację teletechniczną, szerokopasmowy  Internet. Budynek posiada dwie windy – osobową i towarową oraz parking na 40 miejsc na poziomie przyziemia. Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne: podjazd, odpowiednia szerokość korytarzy, winda, odpowiednio zaadaptowane toalety. W ramach budynku będą mieli Państwo dostęp do zespołu konferencyjno–szkoleniowego: sali wykładowej na około 200 miejsc, mniejszych sal szkoleniowych i konferencyjnych wraz  z zapleczem dostosowanym do tłumaczeń symultanicznych.

Warunki najmu:  

 • najemcy będą mogli przystosować wynajęte pomieszczenia do swoich potrzeb, na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu robót z Agencją Rozwoju Lokalnego S.A., sporządzeniu na tę okoliczność stosownej dokumentacji i wdrożeniu procedur przewidzianych prawem,
 • najemcy będą wnosić opłatę z tytułu czynszu, która obejmuje najem powierzchni, usługi recepcyjne, korzystanie z centrali telefonicznej, ochronę mienia, dostęp do miejsc parkingowych (1 miejsce na 200 m2 wynajmowanej powierzchni), udostępnienie zakładki przedsiębiorstwa na stronie www, dostęp do sal szkoleniowo-konferencyjnych w wymiarze 2 godzin miesięcznie oraz udostępnienie 2 sztuk kart do systemu kontroli dostępu,
 • poza opłatą z tytułu czynszu najemcy będą uiszczać zryczałtowaną opłatę eksploatacyjną, która pokrywa następujące koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu: dostawę ciepła, wody i odprowadzania ścieków w częściach wynajętych przez najemcę oraz w częściach wspólnych przedmiotu najmu, pracę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach najemcy oraz w częściach wspólnych, utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych przedmiotu najmu, utrzymanie w okresie letnim i zimowym terenów wokół budynków w tym utrzymanie terenów zielonych i parkingów oraz inne, pozostałe koszty utrzymania budynków.

Kalkulacja kosztów wynajęcia modułu nr 6 (I i II piętro) w budynku B SPNT

Powierzchnia biurowa – moduł 6:

 • pomieszczenie 1.20: 147,02 m² (pomieszczenie główne),
 • pomieszczenie 2.11:   25,53 m² (pomieszczenie biurowe),
  • Razem powierzchnia biurowa: 172,55 m2.

Powierzchnia socjalno-magazynowa – moduł 6:

 • pomieszczenie 1.21:    3,41 m2 (toaleta),
 • pomieszczenie 2.12:  15,31 m(aneks kuchenny),
 • pomieszczenie 2.29:    9,07 m2 (szatnia),
 • pomieszczenie 2.13:    8,74 m2 (prysznice),
 • pomieszczenie 2.10:  20,46 m2(korytarz wewnętrzny),
  • Razem powierzchnia socjalno-magazynowa: 56,99 m2.

Razem powierzchnia do wynajęcia: 229,54 m2.

Stawka czynszu za powierzchnię biurową – 25,00 zł/ m2

Stawka czynszu za powierzchnię socjalno-magazynową  7,00 zł/m²

Opłata eksploatacyjna – 16,00 zł/m2

Łączny koszt wynajęcia modułu nr 6 (I i II piętro):

 • Czynsz za powierzchnię biurową: 172,55 m² x 25,00 zł = 4313,75  zł netto;
 • Czynsz za powierzchnię socjalno-magazynową: 56,99 m2 x 7,00 zł = 398,93 zł netto;
  • Opłata eksploatacyjna: 16,00 zł x 229,54 m² = 3672,64 zł netto.

Łącznie:   8385,32 zł netto

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT wynikający z przepisów prawa.

Do tego należy dodać koszty mediów z licznika (energia elektryczna) + Internet, telefon, sprzątanie.

Przy wynajęciu tego modułu udostępnione zostanie nieodpłatnie 1 miejsce parkingowe. Opłata za udostępnienie dodatkowego miejsca parkingowego niezależnie od powierzchni, którą Użytkownik wynajął wynosi 50,00 zł netto.

W ramach czynszu możliwe będzie korzystanie z sal szkoleniowych w wymiarze 2 godzin miesięcznie. Godzina najmu sali szkoleniowej ponad ten limit to 15,00 zł netto za 1 godzinę.

Kalkulacja kosztów wynajęcia modułu nr 7 (wschodnia strona budynku – III piętro) w budynku B SPNT

Powierzchnia biurowa – moduł 7:

 • pomieszczenie 3.01: 207,09 m² (pomieszczenie główne)
 • pomieszczenie 3.03:   13,69 m(biuro)
 • Razem powierzchnia biurowa: 220,78 m2

Powierzchnia socjalno-magazynowa – moduł 7:

 • Pomieszczenie 3.04:    3,43 m2 (toaleta),
 • Pomieszczenie 3.02:  29,1 m2 (magazyn).
 • Razem powierzchnia socjalno-magazynowa: 32,53 m2

Razem powierzchnia do wynajęcia: 253,31 m2.

Stawka czynszu za powierzchnię biurową – 25,00 zł/m2

Stawka czynszu za powierzchnię socjalno-magazynową  7 zł/m²

Opłata eksploatacyjna – 16,00 zł/m2

Łączny koszt wynajęcia modułu nr  7 (III piętro):

 • Czynsz za powierzchnię biurową: 220,78 m² x 25,00 zł = 5519,50 zł netto;
 • Czynsz za powierzchnię socjalno-magazynową: 32,53  m2 x 7,00 zł = 227,71 zł netto
 • Opłata eksploatacyjna: 16,00 zł x 253,31 m² = 4052,96 zł  netto

Łączenie: 9800,17 zł netto

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT wynikający z przepisów prawa.

Do tego należy dodać koszty mediów z licznika (energia elektryczna) + Internet, telefon, sprzątanie.

Przy wynajęciu tego modułu udostępnione zostanie nieodpłatnie 1 miejsce parkingowe. Opłata za udostępnienie dodatkowego miejsca parkingowego niezależnie od powierzchni, którą Użytkownik wynajął wynosi 50,00 zł netto.

W ramach czynszu możliwe będzie korzystanie z sal szkoleniowych w wymiarze 2 godzin miesięcznie. Godzina najmu sali szkoleniowej ponad ten limit to 15,00 zł netto za 1 godzinę

Skip to content