Szkolenia

Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. wiemy, że przekazywana wiedza procentuje. Właśnie dlatego zapewniamy możliwość szkoleń, które mają na celu przekazywanie informacji o przedsiębiorczości. Dzięki naszym staraniom w tym zakresie aktywizujemy osoby bezrobotne, a także upowszechniamy biznesowe „dobre praktyki”.

Ośrodek Szkoleń, Promocji Zatrudnienia i Doradztwa Zawodowego przy Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. wpisany jest do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz posiada Akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Naszą kadrę tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści, praktycy i konsultanci z ogromną pasją do swojej pracy, dużą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 32 266 50 41, 32 293 36 10           kom. 530 766 473

SPRZEDAŻ

KOMUNIKACJA

SZKOLENIA DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I aDMINISTARCJI

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Referencje

Przedstawiamy niektóre referencje, jakie Ośrodek Szkoleń, Promocji Zatrudnienia i Doradztwa Zawodowego otrzymał od instytucji i przedsiębiorstw, dla których prowadził szkolenia.

 

Skip to content