KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Teatralna 9.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane obsłudze prawnej, informatycznej oraz kadrowo płacowej Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, a następnie realizacji usług zgodnie z umową – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat liczone od zakończenia umowy, chyba że przepisy prawa, w tym prawa unii europejskiej przewidują inny okres przechowywania.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy.

 

Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Skip to content