W związku z zakończoną oceną merytoryczną formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje listę Kandydatów/Kandydatek z informacją o uzyskanym wyniku z oceny merytorycznej. Więcej informacji.

Skip to content