Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Lista rankingowa do pobrania

Skip to content