Instrumenty finansowe

Lokalny Fundusz Pożyczkowy został utworzony ze środków własnych ARL S.A. oraz ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Celem Funduszu Pożyczkowego jest wspieranie rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw poprzez umożliwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

Dzięki wsparciu finansowemu w postaci atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek Fundusz daje możliwość efektywnego finansowania startu i rozwoju przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego.

 

Osoby do kontaktu:

 

Renata Kasprzyk-Jarmołowicz   r.jarmolowicz@arl.org.pl             tel. 32-266-50-41 wew. 704

Michał Frankowski                        m.frankowski@arl.org.pl             tel. 32-266-50-41 wew. 704

Skip to content