Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy zamówienia  – wykonanie robót instalacyjnych (sieć komputerowa i teletechniczna) w budynku przy  ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu, wg zakresu określonego w załączonym zaproszeniu. Jeżeli są...

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy zamówienia  – wykonanie robót instalacyjnych (sieć elektryczna) w budynku przy  ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu, wg zakresu określonego w załączonym zaproszeniu. Jeżeli są Państwo zainteresowani...

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy zamówienia  – wykonanie, dostawa i montaż mebli do sądowych sal rozpraw i pomieszczeń biurowych w budynku przy  ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu, wg zakresu określonego w załączonym zaproszeniu. Jeżeli są...

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcy robót budowlanych – adaptacja i remont powierzchni biurowych o powierzchni 2000 m2 w budynku przy ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu, wg zakresu określonego w załączonym zaproszeniu i przedmiarze...